top of page

Missie en Visie

Praktijk Spring in ’t Veld wil een bijdrage leveren aan het zo veilig en gelukkig mogelijk laten opgroeien van kinderen en jongeren door problemen op het gebied van onderwijs, opvoeding en gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of op te lossen.

Praktijk Spring in ’t Veld biedt volgens de ecologische theorie van Bronfenbrenner hulp op maat. Persoonlijk en flexibel. We betrekken de sociale omgeving, omdat deze zoveel van invloed is op de ontwikkeling van het kind. We stemmen regelmatig af met scholen, ouders, instellingen, zoals wijkteam, tweedelijns zorginstellingen, kinderartsen en ziekenhuis. Onze praktijk is klein en wil klein blijven, zodat we onze zorg volledig kunnen afstemmen op de behoefte van de cliënt zonder beperkende protocollen of logge organisatiestructuren. 

bottom of page