top of page

Dyslexie

Niet vergoede zorg

Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, maar als een ouder, leraar of IB’er wel graag meer inzicht in het leerproces van het kind wil, kan Praktijk Spring in ‘t Veld onderzoek en/of behandeling uitvoeren.

 

Intakegesprek

Eerst vindt een intakegesprek plaats met een gekwalificeerde orthopedagoog. Hier bespreken we uw hulpvraag en kijken we samen welke vorm van onderzoek of begeleiding het beste aansluit bij uw wensen en verwachtingen. De kosten hiervoor bedragen 45,00 euro. 

 

Onderzoek

 

Met onderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart. Aan de hand van de resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Een dyslexieonderzoek kan bestaan uit:

·       Screening of er sprake is van dyslexie

·       Intelligentieonderzoek

·       Didactisch onderzoek

·       Functieonderzoek

 

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag en lichten we tijdens een adviesgesprek met u en indien gewenst met school toe.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware of een leesliniaal) of extra tijd bij het eindexamen.

De kosten voor onderzoek, verslaglegging en adviesgesprek betreffen: 

  • Screening: €250

  • Intelligentieonderzoek: €250

  • Didactisch onderzoek: €250

  • Functie onderzoek: €250

 

Behandeling

Dyslexie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door deskundige begeleiding kan de achterstand over het algemeen beperkt blijven. 

Binnen onze behandeling maken wij gebruik van een bewezen effectieve methode, waarbij het kind de klank- en regelstructuur van onze taal leert kennen door de verschillende soorten klanken een kleur te geven. Het visueel maken van klanken en structuur staan hierbij centraal.

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben vaak last van bijkomende problemen, zoals faalangst of een lagere zelfwaardering. Ook op dat gebied bieden wij hulp. Tijdens de begeleiding leren wij kinderen met deze problemen om te gaan. 

Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht. 

 

Uit ervaring weten wij dat kinderen moeite hebben om zich een uur te concentreren. Onze behandelingen duren daarom 30 minuten. De kosten voor de behandelingen betreffen:

  • Vijf sessies voor €250,-

  • Tien sessies voor €400,-

Klachten
bottom of page